22. KÍNH HAI TRĂM DẶM

Có một viên quan triều đình, trong nhà kho có một tấm kính cổ xưa, và khoe rằng tấm kính này có thể nhìn thấy xa được hai trăm dặm, và đem nó đến tặng cho thừa tướng Lữ Mông Chính.

Lữ Mông Chinh nói:

- “Khuôn mặt của ta lớn không như ngọn lá, sao lại dùng kính chiếu hai trăm dặm để soi hử”.

Viên quan ấy bị nhạo nên mặt đỏ au.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 22:

Khoa học ngày càng tiến bộ, con người đã phát minh ra được những tấm kính soi xa hàng triệu dặm để nhìn vào khoảng không gian vô tận, tìm kiếm những bí ẩn trong vũ trụ bao la, nhưng con người tìm hoài tìm mãi mà cũng vẫn không hiểu được trong vũ trụ không gian có những gì, bởi vì trí óc con người không phải là Thiên Chúa.

Cái mặt người tuy lớn hơn ngọn lá, cái đầu con người tuy không lớn hơn trái banh bóng rổ, óc não con người tuy bỏ không đầy một tô phở, nhưng chưa có một loại kính thiên văn nào chiếu tới nơi tới chốn những suy nghĩ thầm kín trong tâm hồn của con người ta, thế mới biết con người là một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ bao la...

Không có loại kính thiên văn nào có thể chiếu vào tận tâm hồn và khối óc của con người, nhưng Lời Chúa có thể chiếu soi vào tận tâm can của mỗi một con người, chỉ cần họ biết và mở rộng tâm hồn đón nhận Lời của Thiên Chúa, thì tất cả những thầm kín sâu thẳm nơi tâm hồn của họ sẽ được soi sáng.

Tấm kính chiếu soi được hai trăm dặm không là gì với loại kính thiên văn soi xa hàng triệu dặm, nhưng loại kính hiện đại ấy cũng thua xa người Ki-tô hữu, vì người Ki-tô hữu là những người sở hữu một tấm kính “thông thiên đạt địa” vĩ đại, không những có thể “phục ma hàng yêu” mà còn làm cho họ được sống đời đời, đó chính là tấm kính Lời Chúa vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info