http://vietcatholic.com/Media/PadreThongRectorUSACatholicYouth.pdf
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Linh mục Giuse Ngô Đình Thông, CSsR, làm Giám đốc Toàn quốc Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ

VATICAN CITY - Văn thư ngày 6 tháng 12 năm 2023 từ Vatican Cìty của Linh mục Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha, bổ nhiệm Linh mục Giuse Ngô Đình Thông, CSsR, làm Giám đốc Toàn quốc Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ.

Trước đó, qua thư đề ngày 30 tháng 10 năm 2023 gửi Cha Fornos, Đức Tổng Giám mục Timothy P. Broglio, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (HĐGMCGHK), chấp thuận việc đề cử Cha Thông đảm nhiệm chức vụ National Director of Eucharistic Youth Movement USA.

Cha Thông mới được các Linh mục trong Hội Đồng Lãnh Đạo Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ (PT/TNTTVN/HK) bầu cử làm Tổng Tuyên úy (nhiệm khóa 2023-2029), thay thế Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD, mãn nhiệm sau 10 năm phục vụ, và đã tuyên thệ trong Thánh Lễ phong nhậm ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại Riverside, California, dưới sự chứng giám của Đức Cha Lary Silva, Chủ tịch Ủy ban Á Châu Thái Bình Dương trực thuộc HĐGMCGHK.

PT/TNTTVN/HK hiện nay có 11 Liên Đoàn (Giáo phận hoặc Liên Giáo phận) với 135 Đoàn địa phương sinh hoạt tại các Giáo xứ hay Cộng đoàn liên hệ. Được biết, PT/TNTTVN/HK mừng kỷ niệm 40 năm thành lập vào năm 2024, mà cao điểm là Đại Hội Về Đất Hứa dự kiến sẽ diễn ra tại bang Florida từ ngày 8 đến 12 tháng 8.

Thật ra, nhiều địa phương Hoa Kỳ đã có sinh hoạt TNTT từ những năm cuối thập niên 70, và sau thời gian liên lạc nối kết, qúy Linh mục Tuyên úy cùng các Huynh trưởng mới họp mặt biểu quyết chính thức thành lập PT/TNTTVN/HK (Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the USA) dịp Đại hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (LĐCGVNHK) vào tháng 7 năm 1984 ở New Orleans, Louisiana, bầu cử Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm làm Chủ tịch Ban Chấp Hành đầu tiên để cộng tác với vị Tổng Tuyên úy (TTU) tiên khởi là Cha Đaminh Vũ Thanh Tường.

Cha Đaminh Tường đột ngột qua đời chỉ sau 8 ngày nhận nhiệm vụ; Đức Ông Francis Phạm Văn Phương tiếp nối phục vụ tới năm 2002 khi ngài được Cộng đồng Giáo sĩ và Tu sĩ bầu cử làm Chủ tịch LĐCGVNHK; các vị TTU tiếp theo là Cha Gioan Baotixita Chu Vinh Quang (Gp Orange), Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn (Tgp Atlanta), Cha Bình (dòng Ngôi Lời), và hiện nay là Cha Thông (dòng Chúa Cứu Thế).

Trong thư bổ nhiệm Cha Thông làm National Director of Eucharistic Youth Movement USA (EYM), Cha Fornos nhấn mạnh: “Mội thách đố cho Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ là cập nhật phương pháp và nội dung kho tàng tinh thần từ Nghĩa Binh Thánh Thể ở thế kỷ 20. Sứ mệnh từ bi đối với thế giới này tập trung hàng tháng vào Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha, những thách thức mà nhân loại và sứ mạng của Giáo hội phải đối mặt. Chúng ta phải chuẩn bị cho trẻ em và giới trẻ trước những thử thách của thế giới này, để trở thành những Tông Đồ mà Chúa cần. Điều quan trọng nữa là phải liên kết và làm việc với các EYM khác trên thế giới. Thách thức là làm sao PT/TNTTVN/HK trở thành nguồn sống cho giới trẻ từ các cộng đồng khác ở Hoa Kỳ. Việc liên hệ với EYM bằng tiếng Mỹ Latinh có thể giúp ích cho sứ mệnh của cha vì ở đất nước cha có rất nhiều người Mỹ Latinh.”

Riêng Đức TGM Timothy P. Broglio, Chủ tịch HĐGMCGHK ghi nhận trong thư gửi Cha Fornos: “Xin hãy biết sự đánh giá cao của các Giám mục đối với công việc và mục vụ của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha và các Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể liên quan. Công việc sau được đặc biệt đánh giá cao vì nó hỗ trợ rất tốt cho công cuộc Phục hưng Thánh Thể Quốc gia hiện nay.”
Chứng kiến sự hiện diện sống động của PT/TNTTVN trong những năm qua, nhiều Giám mục chúc lành và khuyến khích giới thiệu sinh hoạt TNTT cho việc mục vụ thiếu nhi và giới trẻ nơi các Giáo phận liên hệ. Đây là một thách thức cần được quan tâm và là sứ mệnh thật cao cả, cách riêng đối với các Giáo sĩ Tu sĩ và Huynh trưởng / Giáo lý viên đang phục vụ tại các Giáo xứ và Giáo đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Giuse Đặng Văn Kiếm

-------

Kính đính hậu 2 Lá Thư:

1/ Thư ngày 6/12/2023 của Lm. Frédéric Fornos, S.J., bổ nhiệm Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR., làm National Director of Eucharistic Youth Movement USA.
2/ Thư ngày 30/10/2023 của Đức TGM Timothy P. Broglio, gửi cho Cha Frédéric Fornos, S.J., chấp thuận việc bổ nhiệm Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR.