33. Thời gian tạ ơn sau khi rước lễ là thích hợp nhất, khiến cho chúng ta bừng cháy lên lửa yêu mến.

(Thánh nữ Maria Magdalena de Pazzi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info