35. Có rất nhiều người đi tham dự bàn tiệc thiên thần mà không được ích gì, bởi vì trước khi rước lễ họ không có chuẩn bị tâm hồn của mình.

(Thánh Bonaventure)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info