CẢ NHỮNG BẤT LỰC
“Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn!”.

Một thiếu nữ được bác sĩ cho biết, “Cô không bao giờ có thể thoát khỏi ngục tù của tật nguyền!”. “Ồ, không!”, cô trả lời, “Thưa bác sĩ, còn rất nhiều cách để sống trong những giới hạn nếu tôi không mệt mỏi chiến đấu với chúng!”. Thiếu nữ đó là Helen Keller, một nhà văn mù và điếc. Cô viết, “Hãy đối mặt với những khiếm khuyết và thừa nhận chúng! Chúa không chỉ cần những tài năng của bạn; Ngài cần ‘cả những bất lực’ của bạn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Đồng quan điểm với nữ văn sĩ tài hoa H. Keller, Tin Mừng hôm nay tiết lộ một quan điểm mới mẻ ‘không thể tin được’ của ơn cứu độ! Tại nhà Matthêu, Chúa Giêsu tự nhận là thầy thuốc; nhưng thầy thuốc sẽ làm gì nếu không có bệnh nhân? Phá sản! Vì thế, ở một khía cạnh nào đó, thầy thuốc Giêsu cần bệnh nhân; Ngài cần ‘cả những bất lực’ của bạn!

Giêsu, Đấng Cứu Độ thế giới. Nhưng nếu thế giới không có tội nhân thì sao? Cái chết của Con Thiên Chúa sẽ lãng xẹt và lòng thương xót của Ngài thật vô tích sự! Như vậy, theo một nghĩa nào đó, với tư cách cứu độ, Chúa Giêsu cần những tội nhân. Ngài cần những con người chống lại Thiên Chúa; những con người vi phạm lề luật, vi phạm phẩm giá họ và phẩm giá người khác. Tắt một lời, Ngài cần mọi loại hình tội nhân! Thật sao? Ngài là “Cứu Chúa”, Ngài cần có những ai ‘cần cứu’; cần ‘cả những bất lực’ của họ!

Thật quan trọng để bạn và tôi hiểu được sự thật này! Để từ đó, chúng ta nhận ra rằng, việc tội nhân đến với Chúa Giêsu mang theo bao ô uế của tội lỗi nơi họ sẽ là ‘cơ hội’ cho Trái Tim Rất Thánh của Ngài thi thố lòng thương xót. Nó mang cho Ngài một niềm vui tràn đầy; vì qua đó, Ngài hoàn thành sứ mệnh với tư cách Đấng Cứu Độ duy nhất.

Đại diện mọi tội nhân, Matthêu đồng bàn với Chúa Giêsu và điều này khiến Ngài chịu tiếng mang lời. Ngài chống chế, “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn!”. Tuyệt vời! Đó là một tuyên bố dành cho một nhân loại thương tích, cũng là nhân loại Ngài ‘cần’ để cứu nó. Không loại trừ ai; Ngài muốn tiếp cận mọi người, tha thứ cho mọi người. Hãy học cách thức tìm kiếm của Ngài, “Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca - đường lối ‘tìm kiếm để thứ tha!’.

Đường lối Chúa là thế, khác với đường lối loài người vốn “đầy cử chỉ đe doạ và lời nói hại người” - bài đọc Isaia. Với Chúa, khi ai đó phạm tội nhiều, Ngài ‘cần’ họ nhiều hơn! Ngài tìm mọi cách tiếp cận họ, ban ân sủng và tha thứ. Qua đó, Ngài dạy chúng ta nhẫn nại, yêu thương, xây những chiếc cầu thay vì những bức tường bất cứ khi nào có cơ hội.

Anh Chị em,

“Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn!”. Chúa cần bạn và tôi, các tội nhân! Nhưng Ngài cần chúng ta “biết cách để sống trong những giới hạn”; “không mệt mỏi chiến đấu”; biết “đối mặt với những khiếm khuyết và thừa nhận chúng”; và nhất là đem ‘cả những bất lực’ của mình đến cho Ngài. Ngài đang đợi từng người. Chúng ta là niềm vui, là đối tượng sứ vụ của Ngài. Hãy đến trong tình trạng tổn thương và tội lỗi; và theo cách này, chúng ta cho phép Ngài biểu lộ lòng thương xót của trái tim rất thánh! Ngài “cần” chúng ta! Đó là quà tặng bạn và tôi mang đến cho Ngài. Bạn có tin điều đó không?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con biết, con cần Chúa; nhưng con không biết, Chúa “cần” con. Này con đem đến cho Chúa mọi tội lỗi của con; cho con biết đứng lên và đi tới!”, Amen.

(Tgp. Huế)