7. Hành vi của một người có thể làm vui lòng Thiên Chúa nhất, chính là khi rước lễ mà trong linh hồn họ có ân sủng yêu thương.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info