Hình ảnh nếp sống mùa chay

Mùa Chay theo nếp sống văn hóa đạo Công Giáo kéo dài 40 ngày, từ thứ Tư lễ Tro đến đại lễ mừng Chúa phục sinh. Trong những ngày này người tín hữu Chúa Kitô sửa dọn chuẩn bị tâm hồn cung cách sống không chỉ để đón mừng đại lễ Chúa phục sinh, nhưng còn là cơ hội tập luyện sống theo tinh thần kỷ luật của đạo đức Kito giáo.

Trong mùa Chay chúng ta dâng lời cầu nguyện” Lạy Chúa, với lòng tin tưởng vào Chúa, chúng con muốn sống mùa chay 40 ngày trong cung cách ăn năn thống hối và đền tội. Xin ban sức mạnh giúp chúng con sống theo nếp sống Kitô giáo, là từ bỏ lối sống chiều theo sự dữ tội lỗi, và quyết tâm sống theo sự tốt lành thánh thiện.”

Hình ảnh cung cách nào giúp sống mùa Chay?

Đức cố Giáo hoàng Benedictô 16. đã có suy niệm về nếp sống mùa chay: “Chúa Giêsu Kitô đưa ra ba bài tập thực hành, mà xưa kia Thánh Ngôn sứ Mose đã ban hành như lề luật hướng chỉ dẫn cho dân chúng trong đời sống: Làm việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Những lưu truyền này cho mùa chay phù hợp như lời mời gọi ăn năn trở về tận trong tâm hồn trái tim với Thiên Chúa.”.

Làm việc bác ái giúp đỡ người khác trong đời sống là cung cách lối sống tương quan tình liên đới gần gũi với người khác, khi cùng chia sẻ với họ về sự cần thiết cho đời sống, mà họ đang gặp khó khăn thiếu thốn.

Trong ý nghĩa như thế, làm việc bác ái chia sẻ giúp đỡ người khác đang gặp hoàn cảnh thiếu thốn không chỉ về thực phẩm miếng ăn áo mặc, nhưng còn muốn mang đến cho họ chút niềm vui, khuôn mặt niềm hy vọng, và như thế đề cao tôn trọng phẩm giá con người của họ.

Cầu nguyện cùng Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa nguồn đời sống của mọi loài thụ tạo là cung cách sống tương quan gần gũi với Ngài. Chân nhận Ngài là nguồn mạch chủ đời sống mình. Con người chỉ là tạo vật do Ngài tạo dựng nên và nuôi sống. Con người là người đón nhận sự sống ân đức từ nơi Ngài.

Nên những thần tượng vật chất như của cải tiền bạc, tuy là cần thiết trong đời sống, nhưng không là chủ, là cùng đích đời sống, cần phải đặt sang một bên cạnh. Chúng chỉ là phương tiện cho đời sống.

Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, mới là thần tượng, là cùng đích của đời sống. Sống tương quan gần gũi Ngài không là cách sống chỉ nói về Ngài, nhưng là bước theo chân Ngài, sống theo tiếng gọi làm chứng cho tình yêu của Ngài giữa dòng sông đời sống xã trần gian.

Ăn chay không là cung cách thái độ sống khó chịu buồn sầu, vì sống hy sinh từ bỏ ý thích cùng nhịn ăn. Nhưng là cách sống gần gũi tương quan trở về đời sống chính mình, để cảm nhận nhận ra đời sống chân thật thiên nhiên của mình.

Ăn chay là lời mời gọi con người trở về gần gũi với chính mình. Hy sinh từ bỏ không là chối bỏ hóa giải mình, hay làm mình ra thấp kém bé nhỏ thành ra thiếu thốn, hay làm cho mình thành buồn bã u sầu. Nhưng để tìm lại chính mình là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, Đấng Tạo Hóa mọi loài trong công trình thiên nhiên hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Ba bài luyện tập thực hành này ẩn chứa khuôn khổ một nếp sống sự tự do niềm vui thanh thản, tình yêu và hữu ích cho đời sống thể xác cũng như tinh thần.