10. Như thân xác rời khỏi linh hồn thì không thể cử động, chúng ta rời xa ân sủng của Thiên Chúa thì cũng không thể lập được công trạng gì.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info