13. Nếu chúng ta được ân sủng của Thiên Chúa thì không ai có thể thắng được chúng ta, chúng ta sẽ can trường vượt qua tất cả và vượt qua những người đối kháng chúng ta.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info