14. Ân sủng ngăn cản người làm điều ác, khiến cho họ trở thành người công chính; nó đi theo người công chính, làm cho họ không đến nỗi trở thành người ác.

(Thánh Faustinus with Simplicius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info