Trường
1:20 AM (4 hours ago)
to Xuan, bcc: me
CHÚA PHỤC SINH SOI LÒNG MỞ TRÍ

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với nhiều người ở nhiều nơi khác nhau để khẳng định Chúa đã sống lại thật sự. Chúng ta đã tin Chúa phục sinh. Thế nhưng, niềm tin Chúa phục sinh đã thay đổi đời sống chúng ta ra sao?

1. Mù mệt mỏi. Bài đọc 1 nói đến người Do Thái mù quáng nên đã nộp, đã giết Chúa Giêsu là Đấng Thánh, Đấng Công Chính, Đấng khơi nguồn sự sống. Phúc Âm cũng nói đến các môn đệ mù mờ không nhận thấy Chúa phục sinh hiện ra, lại tưởng là thấy ma nên sợ kinh hồn bạt vía. Xưa cũng như nay, luôn có những sự mù tối, mù quáng không nhận ra Chúa, chối bỏ Chúa, không nhận ra những điều tích cực, những nét đẹp nơi cuộc đời, nơi người khác. Sự mù tối tinh thần và tâm linh khiến đời mệt mỏi.

2. Mở mừng rỡ. Phúc đức thay, Chúa Giêsu đã mở lòng mở lòng mở trí các môn đệ để các ông thấy Chúa phục sinh. Các môn đệ đã xem tận mắt bắt tận tay xương thịt Chúa Giêsu phục sinh, mừng rỡ vô cùng. Chúa còn mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Muốn thấy muốn hiểu những điều thâm sâu trong đời sống tâm linh, những điều cao đẹp trong cuộc đời, thì không chỉ cần mở mắt, mà cần phải mở trí mở lòng. Những sự mở ra mừng rỡ.

Chúa phục sinh đã chiến thắng sự dữ và sự chết. Xin ánh sáng Chúa phục sinh soi lòng mở trí chúng ta, để mắt chúng ta mở ra nhìn thấy Chúa trong đời, thấy những điều tốt đẹp tích cực nơi mỗi người, mỗi sự vật, mỗi sự kiện. Trong ánh sáng đó, chúng ta mừng rỡ ra đi làm chứng nhân cho Chúa phục sinh. Amen.