17. Các bạn hãy chú ý: ân sủng trên trời là ban cho những người đi trong hoang dã tìm kiếm Đức Chúa Giê-su Ki-tô.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info