29. HỢP TÁC TRỒNG RUỘNG

Hai anh em cùng nhau trồng ruộng.

Khi lúa đã chín thì họ bèn thương lượng với nhau chia như thế nào đây?

Người anh nói:

- “Nửa trên là của anh, nửa dưới là của em.”

Người em cho rằng không công bằng, nên không chịu, người anh nói:

- “Sao lại không công bằng chứ, sang năm nửa trên là của em, nửa dưới là của anh, thì giống nhau thôi?”

Năm thứ hai, phải gieo mạ nên người em hối thúc người anh đem lúa giống đến, người anh nói:

- “Năm nay không trồng lúa.”

Người em hỏi:

- “Vậy thì trồng gì?”

Người anh đáp:

- “Trồng khoai lang.”

(Tiếu lâm)

Suy tư 29:

Trồng lúa thì lấy trên bỏ dưới, trồng khoai lang thì lấy dưới bỏ trên, đó là điều ai cũng biết, rất đơn giản, nhưng cái không đơn giản và con người khó mà biết được đó chính là lòng dạ đen tối của con người ta, dù đó là anh chị em ruột thịt với nhau.

Có nhiều gia đình anh chị em ruột thịt chia rẻ nhau và coi nhau như kẻ thù, bởi vì tranh chấp gia tài của cha mẹ để lại; có những anh chị em ruột thịt phải trở thành kẻ xa lạ là vì làm ăn chia lợi không đều; có anh chị em ruột thịt vì một tiếng nói của con cháu mà trở thành người xa lạ như chưa hề gặp mặt. Đó là những nhức nhối của con người và là những mầm đại loạn của xã hội, bởi vì anh chị em ruột thịt mà không yêu thương giúp đỡ nhau, coi nhau như kẻ thù thì trong thế giới loài người ai là người thân cận chứ?

Làm anh làm chị thì nhường cho em mình mới phải, vì đó là lẽ tự nhiên và là trật tự của Thiên Chúa đã đặt định, làm em thì phải biết yêu mến và tôn trọng anh chị mình, đó cũng là điều mà Thiên Chúa đã đặt định, đi ngược những điều ấy là mất trật tự và phát sinh nhiều hổn loạn trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Không một người anh người chị nào nhẫn tâm nhìn thấy em mình đói khổ khi mình quá giàu có; cũng không một người em nào nhỡn nhơ phè phỡn khi anh chị mình nghèo đói đầu tắt mặt tối mà cũng thiếu ăn, đó là tình thương ruột thịt, tình thương rất thiêng liêng mà Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn của con người vậy.

Không yêu thương anh chị em ruột thịt của mình, thì đừng bao giờ nói với người khác là mình thương yêu họ, bởi vì đó là lời nói dối lớn nhất của ma quỷ qua mọi thời đại...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info