19. Thánh sủng có thể làm cho người có tinh thần nghèo khó được giàu có đức hạnh, lại có thể làm cho người giàu có đức hạnh được khiêm tốn trong lòng.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info