20. Thánh sủng là ánh sáng thần linh của tính siêu nhiên, là đặc ân của Thiên Chúa, là thần ân của người được tuyển chọn, là nắm chắc hạnh phúc đời đời, có thể làm cho người ta thoát khỏi thế tục và yêu mến nhựng việc trên trời, có thể làm cho người xác thịt trở thành người thánh.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info