7. Tôi muốn dùng thời gian suy ngắm ngắn nhưng lợi ích thì rất lớn, so với việc dùng thời gian dài nhiều năm để suy niệm, mà không làm việc gì có giá trị gì đối với Thiên Chúa thì càng tốt hơn.

(Thánh Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info