56. MUA KÍNH PHONG BA

Thương nhân đi buôn bán, bà vợ muốn ông ta nhân tiện mua cho cái lược bằng ngà voi.

Chồng hỏi:

- “Nó hình dáng như thế nào?”

Vợ chỉ mặt trăng non trên bầu trời, nói:

- “Đó, giống mặt trăng ấy.”

Qua hơn mười ngày sau, khi chồng trở về thì đột nhiên nhớ lại chuyện cái lược ngà voi, ngước mắt nhìn trời, ngày hôm nay đã qua được nửa tháng, mặt trăng rất tròn, thế là, ông ta theo hình mặt trăng mua về cái kính soi tròn tròn.

Người ở quê từ trước đến nay chưa thấy qua cái kính soi, vợ cầm lên vừa coi thì thấy bên trong có hình một cô gái trẻ thì rất kinh hãi, bèn chửi:

- “Cái lược ngà không mua lại lấy một con vợ đem về !”

Nói xong thì giận dữ tru tréo với chồng, bà mẹ nghe tiếng thì đến khuyên giải, thấy trong kính có một bà già, vội vàng hỏi con trai:

- “Sao con đem về bà già thế hử?”

Quan huyện địa phương nghe được bèn sai nha dịch đến truyền cho thương nhân đưa cái kính soi, nha dịch cầm mặt kính thấy bên trong có một tên nha dịch thì sửng sốt nói:

- “Sao vậy, lại đến thêm tên nha dịch nữa sao?”

Lúc quan huyện điều tra nghi vấn thì đem cái kính bỏ trên bàn án, cúi đầu nhìn, bên trong kính lại có thêm một quan huyện, ông ta đùng đùng nổi giận, lấy tay chỉ thương nhân, vợ và mẹ của ông ta mà nói:

- “Có ta đây xét xử là được rồi, tại sao các ngươi lại đem đến thêm một ông quan nữa?!”

(Tiếu lâm)

Suy tư 56:

Chỉ một tấm kính soi mặt mà náo động...cả một huyện, bởi vì những người này đều là nhà quê chưa thấy tấm kính soi mặt bao giờ.

Người Ki-tô hữu dù là ở nhà quê hay là ở thành thị thì cũng đều biết Lời Chúa không những là ánh sáng soi đường đi, mà còn là soi thấu tâm hồn của mọi người, do đó mà mỗi ngày họ đều nghe và suy niệm Lời Chúa, sống theo Lời Chúa và thực hành Lời Chúa dạy...

Tấm kính soi mặt sẽ không đổi mới được khuôn mặt của chúng ta xấu thành đẹp, đen thành trắng, nhưng nó có thể chỉ cho chúng ta thấy trên mặt chúng ta có những vết tích gì để mà tẩy xóa đi. Trái lại, Lời Chúa có thể chỉ cho chúng ta thấy cuộc sống của mình như thế nào, tốt hay xấu để mà sửa đổi cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su...

Ai cũng có một lần soi gương trong ngày nhưng cuộc sống của họ vẫn không thay đổi, nhưng người Ki-tô hữu thì mỗi ngày đều soi gương bằng Lời Chúa, nên cuộc sống của họ ngày càng có ý nghĩa hơn: họ biết ngày càng yêu mến tha nhân, biết phục vụ nhiều hơn và biết giúp đỡ người khác nhiều hơn.

Biết dùng Lời Chúa như tấm gương để nhìn thấy mình là người khôn ngoan vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info