14. Phàm là người hằng tâm suy niệm, bất luận ma quỷ cám dỗ họ tội gì, thì cuối cùng Thiên Chúa cũng sẽ hướng dẫn họ tới bến cứu độ.

(Thánh Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info