18. Suy niệm đến sự chết là phương pháp tốt nhất để tìm thấy ánh sáng trước mặt Thiên Chúa.

(Thánh nữ Catherine of Siena)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info