73. CÓ BÚT NHƯ ĐAO

Ở Trường Châu có người thợ điêu khắc tên là Mã Như Long, và ở Tiền Đường có người thợ viết thuê tên là Quách Thiên Dân, hai người ngẫu nhiên mà gặp nhau.

Mã Như Long tuổi lớn hơn Quách Thiên Dân, nhưng họ Quách không muốn có sự nhún nhường, nên cùng với họ Mã tranh chấp ngồi chỗ trên. Họ Mã nói:

- “Mày là đứa con nít chưa hết hôi mùi sữa, lại dám tranh chấp chỗ với ta sao, ta hỏi mày “đao bút sứ” thì đao ở phía trước, hay bút ở phía trước?”

Họ Quách hỏi lại:

- “Ông bạn già ơi là ông bạn già ơi, tôi “có bút như đao”, là bút ở trước hay đao ở trước?”

Họ Mã chỉ còn cách là nhường chỗ ngồi trên cho họ Quách vậy !

(Nhã Ngược)

Suy tư 73:

Thời xưa cũng như thời nay có những người dùng bút thay đao để giết người, nghĩa là họ lợi dụng chức vụ để làm hại người khác bằng những chữ ký, những văn tự của mình, cách giết người kiểu này thì đáng sợ vô cùng, bởi vì họ hợp thức hóa kiểu giết người của mình...

Bút là dùng để viết lời ca tụng Thiên Chúa, ca tụng cái đẹp của vũ trụ thiên nhiên, ca tụng người tốt việc tốt; bút cũng còn là viết những lời yêu thương cho người thân yêu, và cũng viết lên những thống khổ của tha nhân, nó cũng là tiếng kêu của những người yêu chuộng công lý và hòa bình.

Đao là biểu hiện cho sự chết chóc, chiến tranh và thù hận, cho nên, trước khi dùng đao thì nên dùng bút để hòa giải và kết tình hữu nghị.

Đao thì chỉ có thể giết một vài người, nhưng lợi dụng chức quyền, độc đoán, tham lam, kiêu căng của mình để đặt bút ký thì giết cả triệu người, cả tổ quốc...

Tội này chỉ có nước nơi giếng Rửa Tội và lòng sám hối sâu xa nơi bí tích Hòa Giải mới có thể rửa sạch được...

Bút trước đao là chuyện hợp lý và có tình nghĩa, đó cũng là tinh thần hòa bình của Phúc Âm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info