CỞI MỞ VỚI SỰ KHÔN NGOAN
“Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm?”.

“Như bìa một cuốn sách cũ, nội dung của nó bị xé ra, chữ viết và các chương bị xé lẻ. Nằm đây, thức ăn cho sâu; nhưng tác phẩm sẽ không bị mất hoàn toàn. Vì nó sẽ xuất hiện một lần nữa - như tôi tin tưởng - trong một phiên bản mới, hoàn hảo hơn vốn đã được Tác Giả sửa chữa và bổ sung!” - Benjamin Franklin.

Kính thưa Anh Chị em,

Đó là những gì đọc được trên văn bia của Franklin. Tin Mừng hôm nay tường thuật một kịch bản của những người Sadducêô - vốn không có niềm tin như vị tổng thống - đặt cho Chúa Giêsu. Đó là một kịch bản giả định khá dài và khó xảy ra. Họ đặt vấn đề kẻ chết sống lại. Và Chúa Giêsu kết luận, “Các ông lầm!”. Ngài mời họ ‘cởi mở với sự khôn ngoan’ của Thiên Chúa.

Kịch bản về một người phụ nữ đã cưới bảy anh em sau khi những người này lần lượt qua đời. Kết thúc tình huống, họ hỏi, “Khi họ sống lại, người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai?”. Chúa Giêsu trả lời, “Các ông lầm!”. Người Sadducêô, những nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống, chỉ chấp nhận Kinh Torah, năm cuốn đầu tiên của Cựu Ước. Họ không tin có thế giới bên kia hay sự sống lại, vì cho rằng Kinh Torah không dạy điều đó.

Vấn đề của người Sadducêô chính là sự thận trọng và cứng nhắc trong cách tiếp cận đức tin. Họ dựa vào lý trí của con người, áp dụng nó vào Kinh Torah. Và mặc dù lý trí và suy luận hợp lý của con người là hữu ích và cần thiết trong cuộc sống, nhưng họ đã cố gắng giải quyết mọi vấn đề đức tin trong nỗ lực của chính mình bằng cách giải thích Kinh Torah một cách hẹp hòi và cứng nhắc. Họ không cho phép mình ‘cởi mở với sự khôn ngoan’ sâu sắc hơn của Thiên Chúa tràn ngập lý trí khi người ta phải chú ý đến nguồn cảm hứng và mạc khải của Ngài. Thay vào đó, họ rạch ròi trắng đen trong mọi suy luận và thực hành. Để rồi, sự cứng nhắc này dẫn họ đến chỗ “lầm lạc”.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể lầm lạc khi sử dụng lý trí một cách cứng nhắc. Chúng ta đơn giản hoá đức tin đến mức nghĩ rằng, mình có thể đạt được mọi câu trả lời bằng nỗ lực của bản thân. Vậy mà, mục tiêu thường xuyên của chúng ta là cho phép tâm trí mình hoàn toàn đắm chìm trong sự khôn ngoan sâu sắc nhất của Thiên Chúa, ‘cởi mở với sự khôn ngoan’ của Ngài và những gì Ngài mặc khải. Những lời dạy của Giáo Hội sẽ hướng dẫn chúng ta, giữ chúng ta trên con đường ngay thẳng; nhưng chính tiếng nói của Chúa - nói với tâm trí chúng ta một cách thực tế và riêng tư - sẽ giúp chúng ta hiểu được chiều sâu, chiều rộng của Thánh Ý, Sự Thật và Sự Khôn Ngoan của Ngài.

Anh Chị em,

“Các ông lầm!”. Hôm nay, hãy suy gẫm về bất kỳ khuynh hướng nào mà bạn trở nên những người Sadducêô. Bạn có cứng nhắc hẹp hòi không? Bạn có cho phép mình lầm lạc khi nghĩ rằng bạn có tất cả các câu trả lời cho mọi vấn đề? Nếu vậy, hãy tìm kiếm sự khiêm tốn; hạ mình xuống trước những bí ẩn của thiên đàng. Hãy dùng tâm trí để tìm hiểu những lẽ thật mà Chúa đã mặc khải và sẵn sàng để ngày càng được thu hút sâu hơn vào sự sống của chính Chúa, ‘cởi mở với sự khôn ngoan’ sâu thẳm của Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con lầm lạc khi cứng nhắc trước một vấn đề đức tin hay giáo huấn của Hội Thánh. Cho con biết khiêm tốn, dễ dạy trước tiếng nói của Thánh Thần!”, Amen.

(Tgp. Huế)