30. Suy niệm có rất nhiều cái lợi: trong khi suy niệm có thể nghĩ đến việc lành, có thể xuất phát tình yêu, có thể dấy lên khát vọng trong tâm hồn, có thể được nghị lực để toàn tâm phụng sự Chúa, có thể vì Thiên Chúa mà hy sinh những khoái lạc giả dối của thế tục và những tham tình không phù hợp.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info