85. NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Ngô Khôn Trai ở Tứ Xuyên thích nói đùa.

Một hôm, người hàng xóm làm nhà mới, ông ta chúc mừng và nói:

- “Cái nhà này làm rất kỳ diệu ﹝妙﹞. (1)

Chủ nhân nói:

- “Đây là cái miếu﹝廟 ﹞ (2) , à không phải, chỉ có thể là làm nhà vệ sinh công cộng.”

Ngô Khôn Trai hỏi:

- “Sao lại như thế?”

Chủ nhân cười nói:

- “Không phải nhà vệ sinh, vậy thì tại sao khi ông mới vào nhà lại “đánh rắm?” (3)

(Nhã Ngược)

Suy tư 85:

Nói đùa khi người ta đang mừng tân gia thì không nên, bởi vì khi người ta mừng nhà mới thì người ta cũng muốn mình nói những lời hay tốt đẹp cho người ta, chứ không ai muốn mình nói lời đùa giỡn, dù lời nói đùa ấy là lời nói vui, bởi vì đó là đùa không đúng chỗ, nhất là lời nói đùa ấy bao hàm nhiều ý không tốt.

Chỉ một câu nói đùa không đúng chỗ mà lời nói của Ngô Khôn Trai bị coi là “đánh rắm”, mắc cở và mất mặt lắm chứ không phải chuyện đùa.

Càng có chức tước, thân phận càng cao thì không nên bạ đâu cũng nói đùa, nhưng phải luôn nói lời chừng mực với khuôn mặt vui vẻ, nói lời đứng đắn mà phảng phất nét duyên dáng, nói chuyện tiếu lâm nhưng không hàm tục... đó chính là người biết xử thế vậy.

“Đánh rắm” thì hôi thúi làm cho người chung quanh khó chịu, nhưng lời nói giống như “đánh rắm” thì người chung quanh muốn thà độn thổ chết mất tiêu hơn là phải nghe những lời ấy.

Khiếp thật chứ không phải chuyện đùa.

(1) 妙phát âm là “meo” nghĩa là kỳ diệu.

(2) 廟 cũng phát âm là “meo” nghĩa là cái miếu. Đồng âm khác nghĩa.

(3) Ý chủ nhân nói là Ngô Khôn phê bình không đúng chỗ, lời phê bình hôi thối giống như nhà vệ sinh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info