KHO TÀNG ĐÍCH THỰC
“Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó!”.

“JOY”, “Niềm vui”, mang một ý nghĩa hết sức ý vị! “J”, JESUS, Giêsu; “O”, OTHERS, tha nhân; và “Y”, YOU, bạn! Đó là ‘trật tự bất di bất dịch’ - “Giêsu - tha nhân - bạn” - trong hành trình tìm kiếm niềm vui của người môn đệ Kitô. Không có trật tự này, niềm vui chỉ là ích kỷ, lạm dụng và thế tục. Với trật tự này, bạn có một kho tàng đích thực!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không trực tiếp nói đến niềm vui, nhưng nói đến kho tàng; một ‘kho tàng đích thực’ bảo đảm hạnh phúc cho con người mọi thời! Thế nhưng, kho tàng ấy là gì? Nó cống hiến hạnh phúc tạm bợ hay nó tặng trao hạnh phúc miên viễn?

Bạn và tôi nên giao phó trái tim, bản thể sâu kín nhất của mình cho loại kho tàng nào? Chúa Kitô cảnh báo về những ‘kho tàng giả’ đang giằng xé tâm can chúng ta mỗi ngày, những kho tàng thuộc về của cải vật chất. Chúng sẽ bị lấy khỏi chúng ta bất cứ lúc nào; và vào thời điểm chúng ta cần nhất - giờ chết - nhất định chúng sẽ phản bội chúng ta. Tục ngữ Tây Ban Nha có câu, “Không có túi nào trong tấm vải liệm!”.

Chúa Kitô ban cho chúng ta kho tàng duy nhất xứng với trái tim con người, một kho tàng không bao giờ phản bội và có thể đồng hành với chúng ta qua bên kia nấm mồ để bước vào ngưỡng cửa dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Kho tàng đó là gì? Đó chính là con người Ngài, Chúa Kitô. Chỉ sống cho Ngài, yêu mến Ngài trên hết mọi sự, từ bỏ bản thân vì Ngài, chúng ta sẽ sở hữu ‘kho tàng đích thực’ vốn có khả năng thực hiện những khát vọng sâu xa nhất. Chỉ nó mới tồn tại mãi, giúp chúng ta đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc, vì “Kho tàng của con ở đâu thì lòng con cũng ở đó!”.

Kho tàng đó còn là gì nữa? “Jesus and Others”, “Chúa Kitô và Tha Nhân”, nghĩa là tất cả hành động tốt cho tha nhân mà chúng ta làm vì lợi ích của Chúa Kitô! Chỉ khi sống cho Chúa Kitô và tha nhân, chúng ta mới có thể sở hữu ‘kho tàng đích thực’ này.

Thật trùng hợp, bài đọc Các Vua hôm nay nói đến kho tàng Israel đã chọn, họ chọn Thiên Chúa! Sau khi tư tế Giơhôgiađa đặt vương miện lên đầu ấu chúa Giôát, “Ông lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa”. Và thật bất ngờ, Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ một điều ngược lại, không phải dân chọn Chúa; chính Chúa chọn dân, “Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự!”.

Anh Chị em,

“Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó!”. Lời Chúa tự vấn lương tâm chúng ta. Bạn và tôi đang chạy theo cái gì? Hãy xem xét những gì mà bạn có thể đã coi là “kho tàng” trong đời mình! Điều gì khiến bạn quá lưu luyến trong thế giới đang ‘tan chậm’ này? Tiền của? Danh vọng hay một ‘ngẫu tượng’ nào đó vốn có thể đang giam hãm bạn? Hãy lặng thinh, ‘chìm sâu vào trong’, và để Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn! Sau đó, cho phép Ngài giải thoát bạn khỏi những ‘nhà tù tự tạo’ này. Đây là bước đầu tiên hướng bạn tới một cuộc sống giàu có nhất, hạnh phúc nhất; bởi lẽ, bạn sắp sở hữu ‘kho tàng đích thực’ có tên Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì niềm vui của con luôn bắt đầu với ‘trật tự bất di bất dịch’ vốn khởi đi từ Chúa; đừng để nó đảo lộn khiến con ích kỷ, lạm dụng và thế tục!”, Amen.

(Tgp. Huế)