2. Thiên Chúa muốn chúng ta cầu cứu Ngài, cưỡng ép Ngài, và muốn vì lời cầu nguyện của chúng ta mà chiến thắng.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info