CÁO PHÓTRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Giáo Phận Thanh Hóa

Kính báo


ĐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

  • Giám mục giáo phận Thanh Hóa
  • Nguyên Chủ tịch Ủy Ban Phụng tự Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
  • Nguyên Tổng Thư Kư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


Đă được Chúa gọi về lúc 0 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2003

Hưởng thọ 74 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

  • Nghi thức tẩm liệm tại Hội trường Toà Giám Mục vào lúc 15 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2003
  • Lễ di quan từ Toà Giám Mục ra Nhà thờ Chính toà

    và Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Đức Cha vào lúc 16 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2003
  • Lễ viếng từ 18 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2003
  • Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Chính Toà lúc 8 giờ ngày 13-6-2003


Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Bartôlômêô

Thay mặt Giáo phận Thanh Hóa

Đức ông GB. Lưu Văn Khuất