Phụng Vụ - Mục Vụ
14/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/05/2019
13/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2019
12/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Chúa Nhật Mang “Giai Điệu Ngọt Ngào”  Lm Giuse Trương Đình Hiền
11/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Linh Mục - Mục Tử  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
11/05/2019
10/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2019
Chúa Chăn Chiên Lành  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/05/2019
Chúa là Mục Tử nhân lành  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
09/05/2019
Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
09/05/2019
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
08/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
08/05/2019
Chúa Nhật IV Phục Sinh - C  Lm Jude Siciliano, OP
08/05/2019
08/05/2019
CN4 Phục Sinh: Ca Nhập Lễ  Trần Anh Linh / Trần Văn Huyến
08/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
07/05/2019
Chọn mà nghe  Lm Vũđình Tường
07/05/2019
Mục tử tốt lành với 3 chữ D  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
07/05/2019
06/05/2019
05/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Lao động  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
04/05/2019
Chúa nhật 3 PS: Đúng tần số  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
04/05/2019
Chăm lo chứng tỏ tình yêu  Lm. Nguyễn Xuân Trường
04/05/2019
03/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
03/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
03/05/2019
03/05/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Học Thuyết Xã Hội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/05/2019
Bài Giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
Bài học từ mẻ cá kỳ diệu  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
03/05/2019
Sứ Điệp Tin Mừng Phục Sinh  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
03/05/2019
02/05/2019
02/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
02/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/05/2019
01/05/2019
Chúa Nhật III Phục Sinh -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
01/05/2019
Gắn bó cá vị với Chúa Kitô  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
01/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/05/2019
CN 3 Phục Sinh Ca Nhập Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
01/05/2019
CN 3 Phục Sinh Ca Hiệp Lễ  LM. Nguyễn Hữu Triết
30/04/2019
Tình Thương Chúa  Lm Vũđình Tường
30/04/2019
30/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
30/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
30/04/2019
Chúa Phục Sinh đang đứng đó  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
29/04/2019
Yêu mến Chúa  Lm. Jos Nguyễn Hữu An
29/04/2019
Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Thợ  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
29/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
27/04/2019
Tháng Hoa Đức Bà  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
27/04/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/04/2019
26/04/2019
Chúa ban bình an  Lm Nguyễn Xuân Trường
26/04/2019
26/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/04/2019
Âm Nhạc Lúc Chuẩn Bị Lễ Vật  Lm Giuse Nguyễn Xuân Thảo, OFM
25/04/2019
Thay đổi cuộc sống  Lm Vũđình Tường
25/04/2019
Chúa Nhật II Phục Sinh - C  Lm. Jude Siciliano, OP
25/04/2019
25/04/2019
CN 2 Phục Sinh ca hiệp lễ  Trần Anh Linh /Trần Văn Huyến
25/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2019
25/04/2019
24/04/2019
Bí Tích của Lòng thương xót  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
Bài Giảng Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
24/04/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Sứ mệnh của Giáo Hội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
24/04/2019
24/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/04/2019
23/04/2019
Thánh Tôma và Lòng Thương Xót Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23/04/2019
Suy Niệm Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/04/2019
22/04/2019
Yêu thường mà vắng bóng thì ......  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
22/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/04/2019
Mầu Nhiệm Sự Chết và Sống Lại  Lm. F.x Nguyễn Thanh Bình, SVD
22/04/2019
20/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/04/2019
20/04/2019
19/04/2019
21/04/2019
19/04/2019
Sống Tin Mừng Phục Sinh  Lm Nguyễn Xuân Trường
19/04/2019
Suy Niệm Chúa Phục Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/04/2019
Suy niệm đêm Vọng Phục Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/04/2019
Thứ Bảy lễ Vọng Phục Sinh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
19/04/2019
Phục Sinh ban Hy Vọng  Lm Vũđình Tường
18/04/2019
Thứ Sáu Tuần Thánh : Suy Tôn Thánh Giá  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
18/04/2019
Chúa Nhật Phục Sinh -C  Lm. Jude Siciliano, OP
18/04/2019
Vọng Phục Sinh  Lm. Jude Siciliano, OP
20/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
Thứ Sáu Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
17/04/2019
Phía Sau Tảng Đá Được Lăn Ra  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
17/04/2019
Thánh lễ - Giá máu Chúa Kitô  Dom. Tạ Văn Tịnh, OP.
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
Rửa Tay – Rửa Chân  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
17/04/2019
Chết đi - Sống lại  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
17/04/2019
18/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Thánh Giá - Nỗi đau và An ủi  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
16/04/2019
Suy niệm thứ Sáu Tuần Thánh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
16/04/2019
16/04/2019
Bài giảng Chúa Nhật Phục sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
16/04/2019
Thi ca suy niệm tuần lễ Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
16/04/2019
16/04/2019
Thứ Tư Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/04/2019
Giá trị của một cái chết  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
16/04/2019
15/04/2019
Tam Nhật Thánh  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
Thứ Ba Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
Thứ Hai Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
15/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh - C -  Lm. Jude Siciliano, OP
15/04/2019
14/04/2019
14/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
14/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh : Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
14/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2019
Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh  Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
13/04/2019
13/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2019
12/04/2019
Lễ Lá vui quá là vui  Lm Nguyễn Xuân Trường
12/04/2019
Bài Giảng Lễ Lá: Vụ án Giêsu  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
12/04/2019
Di ngôn Đồi Thập Gía   Đinh Văn Tiến Hùng
12/04/2019
12/04/2019
Dẫn Lễ Tổng Quát Phụng Vụ Tuần Thánh  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
12/04/2019
Chúa nhật Lễ Lá  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2019
Đàng Thánh Giá 2019  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
11/04/2019
Hào Quang Thập Giá  Lm Vũđình Tường
11/04/2019
Thập giá đòi hỏi lòng quả cảm  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
11/04/2019
Chúa Nhật Lễ Lá - C  Lm. Jude Siciliano, OP
11/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2019
Chúa Giêsu chết trong sự vâng phục  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/04/2019
Bài thương khó!  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
10/04/2019
10/04/2019
Chúa Nhật Lễ Lá : Ca nhập lễ  Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
10/04/2019
Chúa Nhật Lễ Lá : Ca hiệp lễ  Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết
10/04/2019
10/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/04/2019
Powerpoint Chúa Nhật Lễ Lá Năm C - Palm Sunday Year C  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
10/04/2019
Lễ Lá hôm nay  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
10/04/2019
Bài Giảng: Lễ Lá Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
10/04/2019
09/04/2019
Thi ca suy niệm Tuần Thánh 2019  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
09/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2019
Con đường Thập giá  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2019
06/04/2019
Thập Giá Và Tình Yêu  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
06/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2019
Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A  Lm. Jude Siciliano, OP
06/04/2019
05/04/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2019
Lòng nhân từ của Chúa  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
Ai Sạch Tội ?  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
04/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2019
Chúa Nhật V Mùa Chay- C  Lm. Jude Siciliano, OP
03/04/2019
Toà án nhân dân  Lm Vũđình Tường
03/04/2019
Suy Niệm Chúa nhật V Mùa Chay - C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Ích Kỷ đầu mối Tội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/04/2019
03/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2019
Ném đá  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
02/04/2019
02/04/2019
CN V mùa chay : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến
02/04/2019
02/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2019
02/04/2019
01/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
Người phụ nữ ngọai tình  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30/03/2019
Chúa Nhật IV MC NĂM C 2019  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
30/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
29/03/2019
Chúa là cha mà xót xa như mẹ  Lm Nguyễn Xuân Trường
29/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2019
Tình Cha Hậu Hỉ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/03/2019
Chúa Giêsu Cử Hành Bí Tích Hòa Giải  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/03/2019
28/03/2019
bài giảng: Danh Ngài là Thương Xót  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/03/2019
Chúa Nhật IV Mùa Chay C  Lm. Jude Siciliano, OP
27/03/2019
Nhân hậu một tình Cha  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
Suy Niệm Chúa nhật IV Mùa Chay - C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
27/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/03/2019
Hồi Tâm  Lm Vũđình Tường
27/03/2019
Mỗi Tuần một Đề Tài: Đổi thay trong Xã Hội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
27/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
Hạt ngọc của Tin Mừng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
26/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2019
25/03/2019
Sức mạnh huỷ diệt của tội lỗi  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
24/03/2019
24/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Mùa Chay Và Câu Chuyện “Cởi Dép”  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
23/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Múa Chay, Con xin Chúa ...  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
23/03/2019
22/03/2019
Hai bài học từ hai bài đọc  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.