Ngày 18 tháng 10 năm 2011 đánh dấu một ngày đặc biệt đối với phong trào ủng hộ sự sống của châu Âu. Vào ngày hôm đó, Tòa án Tư pháp châu Âu công nhận phẩm giá của đời sống con người từ lúc thụ thai. Tòa án cũng nghiêm cấm hủy hoại phôi thai con người cho các mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất.

Sau phán quyết này, các công dân châu Âu đưa ra sáng kiến thành lập phong trào “Thai nhi là một trong chúng ta” với ý nghĩa cần bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai. Những người ủng hộ hy vọng phong trào sẽ kích hoạt một sự thay đổi có thể được thực hiện trên pháp luật châu Âu.

Ông Jaime Thị Trưởng Oreja, thành viên của Nghị viện châu Âu

"Một trong chúng ta,” là một sáng kiến mang đến cho châu Âu chúng tôi một cơ hội độc đáo để cản trở sự phổ biến nền văn hóa của cái chết. Sáng kiến này cho thấy rằng bằng cách làm việc chung với nhau, với các hiệp hội và các quốc gia khác nhau, chúng ta có thể chứng minh rằng châu Âu không phải đã chết về tâm linh. "

Để đạt được điều này, mọi người từ tất cả các quốc gia tạo nên Liên minh châu Âu, đang yêu cầu hỗ trợ. Mục tiêu của họ là nhằm đạt 1 triệu chữ ký. Tại thời điểm này, có khoảng 450.000 chữ ký.

Thị trưởng Jaime nói tiếp:

"Chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được. Chúng tôi còn thời gian cho đến ngày 1 tháng 11. Tôi hy vọng rằng những người hỗ trợ cuộc sống có thể bước ra và ủng hộ sáng kiến này. Chúng tôi cần phải có một cuộc nổi dậy lớn ở châu Âu để gửi một thông điệp rõ ràng: chúng tôi không chấp nhận nền văn hóa hiện nay là thúc đẩy sự chết ".

Các trang web 'oneofus.eu' được xuất bản dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mục đích là để bảo vệ thai nhi, và đặc biệt hơn để ngăn chặn việc Liên minh châu Âu cung cấp tài chính cho các hoạt động đi ngược lại nền văn hóa của cuộc sống.