Nhạc Phẩm "Đẹp Thay Bàn Tay Linh Mục"
Nhạc: Phạm Trung; Lời: Lm Phêrô Trần Thế Tuyên. Tiếng hát: Minh Quang.