Ngày 13 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương
- Quý Đức Ông và quý Cha
- Quý Phó Tế, Nam Nữ Tu Sĩ và Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ

Hôm qua, ngày 12 tháng 11 năm 2013, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã gửi thư mời gọi mỗi Giáo Phận/Tổng Giáo Phận quyên góp tài chánh: The Second Collection Funds (Tiền bỏ giỏ lần thứ hai trong Thánh Lễ) và gửi về Catholic Relief Services (Dịch Vụ Cứu Trợ Công Giáo) để giúp cho các nạn nhân trong Siêu Bảo Super Typhoon Haiyan ở Phillippine và Việt nam: nước, thực phẩm, chổ ở tạm thời, và chăm sóc y tế; Số tiền này cũng được xử dụng trong việc sửa chữa các Nhà Thờ do bão hư hại.

Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em giúp các nạn nhân bão lụt và Giáo Hội Phillippines và Việt Nam bị bão lụt qua CRS.

Dịch Vụ Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Services, CRS) được thành lập năm 1943 bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ để phục vụ những người sống sót trong Thế Chiến Thứ II ở châu Âu. CRS là tổ chức nhân đạo quốc tế chính thức đại diện cho Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (the official international humanitarian agency representing the Catholic Church in the United States).

Kể từ đó, CRS đã mở rộng quy mô phục vụ; hiện nay có khoảng 5211 người làm việc tại 91 quốc gia trên 5 Châu Lục, phục vụ hơn 130 triệu người trong các vấn đề khó khăn như nghèo đói, dịch bệnh, hạn hán và trường hợp khẩn cấp. CRS được quản lý bởi một Hội Đồng Quản Trị bao gồm giáo sĩ (15 thành viên), hầu hết các Giám mục được đề cử bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, cùng với Nam Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân (6).

Trụ sở chính của CRS tại Thành Phố Baltimore, Tiểu Bang Maryland. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị CRS là Đức Cha Gerald Frederick Kicanas, Giám Mục Giáo Phận Tucson, Tiểu Bang Arizona. Năm nay, CRS vừa tròn 70 tuổi (1943-2013).

Những người làm việc cho CRS là Công Giáo và không Công Giáo với nhiều khả năng và chuyên môn nhằm giúp cho việc chuẩn bị tốt để giúp đỡ những người cần được chăm sóc không chỉ ở thành phố, mà còn ở những vùng sâu, hẻo lánh.

Theo thống kê năm 2010, CRS có 918 triệu đô la. Số tiền CRS có được từ nhiều nguồn: quyên góp của RCS, các nguồn tài trợ tư nhân, các thư di chúc, Operation Rice Powl, các nguồn tài trợ công: Chính Phủ, Liên Hợp Quốc, v.v.

Nhiệm vụ của CRS là hỗ trợ người nghèo và hoàn cảnh khó khăn ở nước ngoài, làm việc trong tinh thần của Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo để thúc đẩy sự thánh thiêng của sự sống và phẩm giá con người. Mặc dù nhiệm vụ của CRS bắt nguồn từ đức tin Công Giáo, các hoạt động của CRS phục vụ người dân chỉ dựa vào nhu cầu, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay sắc tộc. Hổ trợ các dự án về giáo dục, y tế, phòng chống HIV/AIDS, nông nghiệp, công lý và hòa bình, các công trình phúc lợi, v.v.

Tại Hoa Kỳ , CRS mời gọi người Công Giáo sống đức tin trong tình liên đới với những người nghèo và đau khổ trên thế giới. Chúng ta tự hào về các công việc và thành quả của Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo Hoa Kỳ; phục vụ con người trong tinh thần và mẫu người của Chúa Giêsu để làm chứng cho đức tin. Kính xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng cộng tác công việc mục vụ với CRS.

Tổng Thư Ký LĐCGVNHK