Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Chúc Mừng Năm Mới 2014
"Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em!
Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em!
Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!"

(Dân Số 6:24-26)

Trước thềm Năm Mới VietCatholic xin thành tâm nguyện chúc:
Quý Đức Hồng Y và quý Đức Cha
Quý Cha và quý Tu Sĩ nam nữ
Quý vị Đại Diện các Tôn giáo, các Cộng Đồng và các Tổ chức
Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam quốc nội và hải ngoại
Quý Ban Chủ Nhiệm và Điều Hành của các cơ quan truyền thông và báo chí
Quý vị Cộng Tác Viên
Quý Độc Giả bốn phương và Gia Đình
một Năm Mới 2014
Tràn đầy Thánh Ân của Thiên Chúa,
Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh,
và luôn sống trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria
Giám Đốc
Lm. Gioan Trần Công Nghị