Hiệp Hội Các Bề Trên Những Dòng Tu tại Canada (CRC), bao gồm các bề trên các dòng tu trên toàn lãnh thổ Canada sẽ tổ chức mừng 60 năm thành lập vào năm nay. Ngày kỷ niệm được đánh dấu vào dịp hội nghị chung lần thứ 30, bắt đầu từ hôm 29/05 tại Montreal.

Một album kỷ niệm mang tên Hôm qua, hôm nay và mãi mãi đã được chuẩn bị để lưu niệm ngày kỷ niệm này. Quyển Albulm này kể về lịch sử của Hiệp Hội, những nét đại cương trong cuộc hành trình từ khi được thành lập cho đến hôm nay.

Hôm qua, hôm nay và mãi mãi còn bao gồm những phần trích đoạn từ kho tàng những tài liệu rải rác với những chứng từ của những tu sĩ nam nữ, là những người sẵn lòng viết ra viễn tượng tương lai của họ về đời sống dâng hiến.

Đối thoại là bí quyết mà cha Yvon Pomerleau, dòng Đaminh, giám đốc điều hành Hiệp Hội Các Bề Trên Những Dòng Tu tại Canada dùng để tóm tắt 60 năm lịch sử. Ngài viết,” Hiệp Hội Các Bề Trên Những Dòng Tu tại Canada là một nơi học tập và phát triển của đối thoại ở nhiều cấp độ. Đối thoại giữa những dòng tu, đối thoại về đời sống thánh hiến, đối thoại về Giáo Hội và đối thoại với thế giới.”

Những trích đoạn từ những chứng từ sẽ được đăng trên website của Hiệp Hội tại điạ chỉ www.crc-canada.org.