Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn giáo nói rằng ngài đã nhìn thấy những dấu hiệu tiến bộ trong các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Hồi giáo, sau một cuộc họp diễn ra vào tuần này ở Rôma.

Đức Hồng Y Jean Louis Tauran nói với Đài phát thanh Vatican rằng cuộc họp thượng đỉnh Công Giáo-Hồi giáo lần thứ ba đã có đột phá mới vì "các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới."

Quan trọng hơn, Đức Hồng Y nói các tham dự viên là người Hồi giáo Shi'ite đã chấp nhận "sự cần thiết phải nghiên cứu kinh Qu 'ran trong bối cảnh của lịch sử." Đây là một bước rất quan trọng, vì các nhà lãnh đạo Hồi giáo thường tuyên bố rằng kinh Qu 'ran phải được xem như là một văn bản có thẩm quyền biệt lập, và không thể là đối tượng nghiên cứu lịch sử. Sự sẵn sàng để xem xét bối cảnh lịch sử, là "bước khởi đầu của thông diễn học – hermeneutics” - tức là khoa định ra các nguyên tắc diễn giải Kinh Thánh. Đây là một nét "rất mới và rất can đảm, đến từ người Hồi Giáo Shi'ite ở Iran."

Đức Hồng Y nói cuộc họp thượng đỉnh Công Giáo-Hồi giáo cũng tìm thấy một sự đồng thuận rõ ràng về tầm quan trọng trong việc giáo dục các nguyên tắc đạo đức cho thế hệ trẻ.