Abengourou: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp thuận đơn xin về hưu vì lý do tuổi tác của Đức Cha Bruno Kouamé, Giám Mục Giáo phận Abengourou (Bờ biển Ngà) phù hợp với Giáo Luật. Theo thông báo của Văn phòng báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha đã quyết định bổ nhiệm Cha Jean-Jacques Koffi Oi Koffi, Cha Tổng đại diện và là Cha Sở của Nhà thờ Chính toà trở thành Tân Giám mục của Abengourou.

Cha Koffi Oi Koffi sinh ngày 22-03-1962 ở Bongouanou, Giáo phận Abengourou. Ngài được giáo dục trong nước và tại Học Viện Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma, nơi ngài đã lấy bằng Giáo Luật. Ngài được phong chức linh mục vào ngày 04-08-1990 và sau đó phục vụ ở Giáo phận Abengourou. Ngài cũng giữ các vai trò: Cha đại diện và chịu trách nhiệm về giáo lý thiếu nhi trong Giáo phận, Cha Sở, Cha Tổng đại diện thứ hai và cố vấn tinh thần cho Hội các Gia đình Công Giáo. Ngài cũng là Chủ tịch tòa án của Giáo Phận