(CWNs Ngày 31 tháng 7, 2015) Người đứng đầu của nhóm điều tra từng đưa ra những đoạn video phơi bày việc mua bán nội tạng thai nhi vừa tiết lộ rằng tổ chức Kế Hoạch Hoá Gia đình ( Planned Parenthood) có thể đã dính líu vào việc thu hoạch nội tạng từ những hài nhi bị trục ra khi còn sống.

Ông David Daleiden thuộc Center Medical Progress (Trung tâm Tiến Bộ Y Tế) đã nói với ký giả CNN rằng nhóm ông đã thu hình một cuộc trò chuyện với viên giám đốc điều hành hàng đầu của Stem Express, công ty chuyên cung cấp các mô y tế cho các công cuộc nghiên cứu, và họ đã "thừa nhận rằng đôi khi nhận được thai nhi hoàn toàn nguyên vẹn, được vận chuyển đến phòng thí nghiệm của họ từ các phòng phá thai họ làm việc, và đó có thể là bằng chứng hiển nhiên cho thấy trẻ sơ sinh còn sống đã bị trục ra. "

Hồi đầu tuần này, cơ quan Stem Express đã thỉnh cầu tòa án California ngăn chặn việc cho phát hành bất kỳ video đã lén thu lại hình ảnh các giám đốc điều hành của công ty. Ông Daleiden nói với CNN rằng ông tin biết chắc các đoạn video gây hại này trong đó ghi lại cuộc thảo luận về những bào thai còn nguyên vẹn, chính là lý do khiến họ phải nhờ pháp luận can thiệp "- và ông nói " họ đang cố gắng ngăn chặn đoạn video đó và họ rất sợ hãi."

Án lệnh tòa cấm phát hành những cuốn băng video liên quan đến những viên chức tại Stem Express vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 19 tháng tám, khi tòa án sẽ có một buổi điều trần dựa trên lời kêu gọi tòa án ra lệnh cấm vĩnh viễn việc sử dụng các đoạn phim kể trên.