Dòng Tên ở Mễ Tây Cơ đã công bố một thông điệp video ngắn của Đức Giáo Hoàng gửi đến cộng đồng Dòng Tên tại nước này.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi anh em Dòng Tên của mình tiếp tục hoạt động cho phẩm giá của tất cả mọi người. Ngài nói: “Hãy tiếp tục hoạt động cho phẩm giá của những người nam nữ Mễ Tây Cơ. Hãy tiếp tục hoạt động cho phẩm giá của Chúa Giêsu, là Đấng đang khi còn trên Thánh Giá vẫn tiếp tục hoạt động cho những kẻ đóng đinh Ngài.”

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tuổi trẻ của Mễ Tây Cơ, Ngài nói rằng, “Mễ Tây Cơ có một khuôn mặt trẻ trung.”

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Mễ Tây Cơ đang phải chịu đựng nhiều. Nhưng, ngài nói Mễ Tây Cơ là một đất nước vĩ đại, giàu có tuyệt vời. Ngài nhìn nhận Mễ Tây Cơ có một lịch sử độc đáo trong số các nước Mỹ Latinh.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài cầu nguyện cho anh em Dòng Tên, và xin họ cầu nguyện cho ngài và phó thác các vị cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Guadalupe.