Trong bài thứ Năm, và cũng là bài cuối cùng trong chương trình tĩnh tâm Mùa Chay dành cho giáo triều Rôma, hôm thứ Sáu 18 tháng Ba, Cha Raniero Cantalamessa dòng Capuchin Phanxicô, giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng, bày tỏ tin tưởng rằng “cuộc chiến” giữa Công Giáo và Tin Lành có lẽ đã tới hồi kết thúc.

Cha Cantalamessa nói rằng bên cạnh các cuộc thảo luận về tín lý, một phong trào đại kết liên quan đến những cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa và sự hòa giải con tim đã làm cho các cộng đồng Kitô hữu xích lại gần nhau hơn trong những thập kỷ gần đây. Khi thế giới đang tiến đến kỷ niệm 500 của cuộc Cải Cách Tin Lành, cha Cantalamessa nói rằng các nhà lãnh đạo Kitô giáo cần phải tập trung vào những niềm tin mà họ cùng chia sẻ, chứ không phải là tranh cãi về công thức tín lý.

Ngài nói rằng các mâu thuẫn giữa người Công Giáo và Tin Lành thường được dựa trên sự hiểu lầm giáo huấn của Thánh Phaolô về sự công chính hóa. Ngài giải thích: Những gì vị Tông Đồ muốn khẳng định trong chương thứ Ba của thư gởi các tín hữu Rôma là trên tất cả không phải chúng ta được công chính hóa bởi đức tin mà chúng ta được nên công chính nhờ đức tin nơi Chúa Kitô; cũng thế chúng ta được công chính hóa chủ yếu nhờ những ân sủng của Chúa Kitô. Chúa Kitô là trọng tâm trong giáo huấn của Thánh Phaolô về sự công chính hóa.

Cha Cantalamessa cho rằng bằng cách đặt niềm tin vào Chúa Kitô, người Công Giáo và Tin lành có thể vượt qua những khác biệt. “Những cuộc chiến tranh tôn giáo giữa người Công Giáo và Tin lành đã qua rồi, và chúng ta còn bao nhiêu điều phải làm hơn là chiến đấu với nhau!”