Ngày 1 tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha David Monroe J.J., Giám mục Kamloops, và bổ nhiệm người kế vị là cha Giuse Nguyễn Thế Phương, hiện là cha Tổng đại diện của Tổng Giáo Phận Vancouver.

Đức Cha Monroe đã lãnh đạo Giáo phận Kamloops suốt 14 năm qua. Ngài đã nộp đơn từ chức lên Đức Thánh Cha khi đến tuổi 75, theo Giáo Luật, 401 triệt §1.

Đức tân Giám mục sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957 tại Việt Nam. Năm 1974, ngài học ở tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột. Đi tù hai lần vì đức tin Công Giáo trước khi vượt biên tị nạn cộng sản tại Palawan, Phi Luật Tân.

Nhờ một chương trình đỡ đầu, ngài đến Canada vào năm 1987. Tại đây, ngài phải làm việc như thợ sơn nhà để kiếm tiền học Anh ngữ trước khi vào chủng viện Chúa Kitô Vua tại Colombie-Britannique. Sau thời gian học triết học, và thần học tại chủng viện thánh Phêrô ở thành phố Luân Đôn, bang Ontanrio, Canada; ngài được Đức Tổng Giám Mục Adam Exner, O.M.I., Tổng Giám Mục Vancouver phong chức linh mục tại Tổng Giáo phận Vancouver ngày 30 tháng 5 năm 1992.

Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương đã làm mục vụ tại nhiều giáo xứ trong tổng giáo phận trước khi được cử làm Giám Đốc Văn phòng Đặc trách Ơn gọi vào năm 2010 và Tổng Đại Diện cũng như điều hợp viên linh mục đoàn tổng giáo phận vào năm 2013.

Theo Niên giám 2016 của Hội đồng giám mục Canada, Giáo Phận Kamloops có 67 giáo xứ và các giáo điểm, với 51,435 người Công Giáo được coi sóc bởi 16 linh mục triều và 4 linh mục dòng, 2 phó tế vĩnh viễn và 10 tu sĩ nam nữ.