Xem hình ảnh

3 ngày đại hội thường niên có tên là 'Ngày Thánh Thể VII' đã được khai mạc hôm thứ Năm 02/06/16 vừa qua.

Mặc dù có mưa từ nhiều ngày trước và vẫn còn mưa nặng hột hôm thứ Năm, nhưng số người tham dự so với những năm trước thì hầu như không thay đổi, nghiã là khoảng từ 300..400 người. Đặc biệt năm nay có thêm nhiều người đến từ những Tiểu Bang bên ngoài Texas, có thể lên tới 1 phần 3 tổng số nếu căn cứ theo số tay đưa lên.

Rõ ràng đã có nhiều người vì lòng kính mến Thánh Thể đã không quản ngại đường xá xa xôi và mưa gió bão bùng, vẫn tuôn đến để tôn thờ Thánh Tâm Chuá.

Tuy mưa nhưng cái hên là nhờ ở đây là vùng đồng quê mênh mông cho nên không có lũ lụt, những con đường đã lót sỏi đá không còn nạn xe lầy như xưa, và các anh em trật tự đã dùng xe điện giúp chuyên chở bà con đi lễ không phải dầm mưa từ parking đi vào. Sự lo ngại là khi có nhiều xe phải đậu ở ngoài bãi cỏ thì sẽ có vấn đề chăng? Tuy nhiên thời tiết báo hiệu là từ thứ Sáu trở đi sẽ tạnh ráo hơn. Hy vọng vào ngày thứ Bảy khi số người tham dự có thể lên tới 10 ngàn thì thời tiết sẽ còn tốt đẹp hơn.

Chiều tối, với 2 hội trường rộng rãi, phần đông những người ở lại qua đêm đã có chỗ nghỉ ngơi thoải mái.

.......

Chương trình 3 ngày đại hội cuả 'Ngày Thánh Thể VII' sẽ diễn ra như sau:

Thứ Năm - Ngày 2 tháng 6

6:30 pm Nghi Thức Làm Phép: Nhà Thánh Thể, Hội Trường # 2, 14 Đàng Thánh Giá

7:00 pm Thánh Lễ Khai Mạc

Cầu Cho Giáo Hội Hoàn Vũ

Chủ Tế: Lm. Nguyễn Phi Long, C.Ss.R.

Giảng Lễ: Lm. Nguyễn Cao Sâm, S.V.D.

9:00-11:00 pm

Hội Thảo 1: (“Các Con hãy cho họ ăn”- “Các Con” là ai và làm gì?

Từ Hiệp Thông đến Sứ Vụ )

Lm. Nguyễn Cao Sâm, S.V.D.

11:00 pm Chầu Thánh Thể chung

12:00-7:00 am Chầu Thánh Thể cá nhân

Thứ Sáu - Ngày 3 tháng 6

7:30 am Thánh Lễ Sáng

Biệt Kính Thánh Cả Giuse

Chủ Tế: Lm. Nguyễn Đức Hạnh, O.S.B.

Giảng Lễ: Lm. Trần Văn Hào

10:00-12:00 pm

-Hội Thảo 2: Các con hãy cho họ ăn (Luca 9,13)

Lm. Nguyễn Khắc Hy, S.S.

-Hội Thảo 3: “Hy Tế: Cuộc THƯƠNG KHÓ tiếp diễn”

Lm. Trịnh Đức Hòa

1:30 – 3:00 pm

-Hội Thảo 4: “Chúa động lòng thương”

Ông Cao Tấn Tĩnh, BVL

-Hội Thảo 5: “Hiệp Lễ: Ơn Thần Linh hoá”

Lm. Trịnh Đức Hòa

3:00-3:45 pm

-Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa

-Hội Thảo Giới Trẻ 1

Lm. Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

4:00-5:00 p.m

Đi Đàng Thánh Giá

Chú sự: Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu

5:00-6:00 pm

-Hội Thảo 6: “Con tin nói Chúa!”

Ông Cao Tấn Tĩnh, BVL

-Hội Thảo 7: “Hỏi & Đáp”

Lm. Trinh Đức Hòa

6:45 pm Cung Nghinh Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

7:00 pm Thánh Lễ Đại Trào

Biệt Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chủ Tế & Giảng Lễ: Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu

9:00-11:00 pm

Hội Thảo 8: (“Hãy Cho họ ăn các con” – Hãy Cho” ai và cho cái gì? –

Từ Sứ Vụ đến Hiệp Thông)

Lm. Nguyễn Cao Sâm, S.V.D.

11:00 pm Chầu Thánh Thể chung

12:00-7:00 am Chầu Thánh Thế cá nhân

Thứ Bảy- Ngày 4 tháng 6

7:30 am Thánh lễ Sáng

Biệt Kính Đức Trinh Nữ Maria

. Chủ Tế: Lm. Nguyễn Cao Sâm, S.V.D.

. Giảng Lễ: Lm. Nguyễn Vân Sơn

10:00-12:00 pm

-Hội Thảo 9: “Thánh Thể là mầu nhiệm của Lòng Thương Xót”

. Lm. Nguyễn Vân Sơn

. -Hội Thảo 10: “Họ hết rượu rồi” (Gioan 2, 3)

. Lm. Nguyễn Khắc Hy, S.S.

. -Hội Thảo Liên Minh Thánh Tâm và Chầu Thánh Thể

. Lm. Trần Văn Hào

. -Hội Thảo Giới Trẻ 2

. Lm. Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

2:00-3:30 pm

-Hội Thảo 11: (“Họ Ăn các con hãy cho”-“Họ ăn” gì và chúng ta làm gì?-

Mục Vụ trong Hiệp Thông và Sứ Vụ)

. Lm. Nguyễn Cao Sâm, SV.D.

. -Hội Thảo 12: “Họ nhận ra Người trong lúc bẻ bánh” (Luca 24,31)

. Lm. Nguyễn Khắc Hy, S.S.

. -Hội Thảo Giới Trẻ 3

. Lm. Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

3:30-3:45 p.m Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa

4:00-5:00 pm Giờ Đền Tạ Mẫu Tâm

. Ông Cao Tấn Tĩnh, BVL

7:00 pm Thánh Lễ Đại Trào

. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giesu

. Chủ Tế: Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu

. Giảng Lễ: Lm. Nguyễn Khắc Hy, S.S.

. Rước Kiệu Thánh Thế

10:00-12:00 am Văn Nghệ & Xổ Số

12:00-7:00 am Chầu Thánh Thế cá nhân

Chúa Nhật -Ngày 5 tháng 6

7:30 am Thánh Lễ Bế Mạc

. Thánh Tâm Chúa Giesu

. Chủ Tế: Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu

. Giảng Lễ: Lm. Nguyễn Đức Hạnh, OSB