Một Dòng truyền giáo ở Sri Lanka dấn thân liên đới với các nạn nhân lũ lụt

Colombo (Agenzia Fides) – Các tu sĩ Dòng Truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (Clarettian) ở Sri Lanka đang tích cực giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt nhấn chìm đất nước này trong tháng Năm vừa qua, gây ra thiệt hại lớn về người, nhà cửa và các tiện nghi.

Bề trên Cả của Dòng ở Sri Lanka, Cha Rex Constantine cho hay: "sứ mạng của chúng tôi không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt vốn gây ra thảm họa quốc gia cho đất nước này. Là Kitô hữu, chúng tôi quyết định phản ứng bằng ý thức của sự cấp bách và tình liên đới, tham gia vào công tác cứu trợ nhỏ nhoi tùy theo khả năng của chúng tôi". Các tu sĩ Dòng Truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đã hình thành "Nhóm Khôi phục Thảm họa Clarettian" nhằm lên kế hoạch và phối hợp các nỗ lực cứu trợ và tái thiết. Nhóm này cũng đưa ra các chiến lược và hành động nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, trong thỏa thuận với các tổ chức khác như Caritas và các tổ chức phi chính phủ.

Nhiều khu vực ở Sri Lanka bị nhấn chìm bởi những trận mưa xối xả từ ngày 10 tháng Năm, làm cho ngập lụt và lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng và nhà cửa. 22 huyện có thiệt hại lớn với 92 người thiệt mạng và 131 vẫn còn mất tích. Khoảng 320 ngàn người đã được sơ tán và đã phải rời khu vực sinh sống của họ, và hiện đang sống như những người di dân nội bộ. Đến nay có 67 ngàn gia đình đang sống trong 497 trại dành cho người tản cư ở 9 quận.

Lã Thụ Nhân