Xem hình ảnh

Nhân dịp mừng lễ Thánh Tổ Phụ Biển Đức và cũng là mừng quan thầy của Gia Đình Thiên Tâm, nhiều hội viên và bạn hữu Gia Đình Thiên Tâm từ Dallas-Ft Worth, Austin, Houston và các vùng phu cận đã tụ tập về đan viện để tham dự thánh lễ và mừng quan thầy vào sáng Thứ Bẩy ngày 16 Tháng 7, 2016 vừa qua.

Gia Đình Thiên Tâm được thành lập với mục đích: góp phần đào tạo đan sĩ, phát triển đan viện, và cầu nguyện cho nhau và Giáo Hội.

Đặc biệt trong ngày hôm nay, mọi người cùng hiệp ý dâng thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm khấn dòng của Linh Mục Michael Phạm Văn Khoa, OSB.