Đức Tổng Giám Mục Peter Gerety, Tổng giám mục nghỉ hưu của Newark, đã qua đời ngày 20 tháng 9 tại một nhà dưỡng lão ở New Jersey.

Đức Cha Gerety đã lãnh đạo giáo phận Newark từ năm 1974 cho đến khi về hưu vào năm 1986. Năm nay ngài 104 tuổi. Ngài là giám mục cao tuổi nhất thế giới, và đã là vị giám mục Mỹ cao tuổi nhất trong gần một thập kỷ qua.

Đức Cha Peter Gerety sinh ngày 19 tháng 7 năm 1912 tại Shelton, Connecticut Hoa Kỳ. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 6 năm 1939. Từ năm 1966 đến năm 1969, ngài là Giám Mục phó giáo phận Portland. Sau đó, làm Giám Mục chính tòa Portland cho đến năm 1974 khi được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Newark.