Nhà lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Nga đã gởi lời chúc mừng tới Tổng thống tân cử Donald Trump của Hoa Kỳ.

"Xin nhận nơi đây lời chúc mừng chân thành của tôi về việc ngài đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ," Đức Thượng Phụ của Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa cho biết như trên trong một thông báo gởi đến ông Donald Trump.

"Sự lựa chọn của nhân dân Mỹ là một dấu hiệu của sự tin tưởng tuyệt vời họ dành cho ngài và cũng là hy vọng họ dành cho ngài liên quan đến sự phát triển đất nước và sự thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại."

"Trải qua nhiều năm làm việc cật lực, ngài đã đạt được nhiều kinh nghiệm giúp ngài đối phó với các vấn đề liên quan đến đời sống của quốc gia và xã hội, cũng như sự hợp tác với các nước khác."

Thượng phụ Kirill nói thêm:

“Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng ngày hôm nay, và Hoa Kỳ có một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng những vấn đề đó. Thông qua các nỗ lực của tất cả mọi người, chúng ta mới có thể chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố và bảo vệ các giá trị cơ bản của những lý tưởng luân lý cao cả là nền tảng cho nhân quyền và phẩm giá con người”.

“Tôi hy vọng rằng các mối quan hệ lâu dài giữa Giáo Hội Chính Thống Nga và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được phát triển vì lợi ích của hai dân tộc trên cơ sở một lịch sử chung và các giá trị Kitô giáo. Cầu chúc ngài sức mạnh, sự phù trợ của Thiên Chúa và mọi thành công trong sứ vụ cao cả và quan trọng trong tương lai của ngài.”

Source: Catholic World News. Russian Orthodox patriarch congratulates Trump