Cửa Thánh tại các Vương Cung Thánh Đường và các đền thánh trên toàn thế giới đã được đóng lại hôm Chúa Nhật 13 tháng 11. Tại Rôma, Cửa Thánh của ba đại đền thờ cũng được đóng lại trong ngày Chúa Nhật này.

Cửa Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô là Cửa Thánh cuối cùng trên thế giới được Đức Thánh Cha Phanxicô đóng lại trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật 20 Tháng 11, như được quy định trong Tông Chiếu công bố Năm Thánh.

Đại diện cho Đức Giáo Hoàng tại các đền thờ Thánh Gioan Latêranô, Đức Bà Cả, và Thánh Phaolô Ngoại Thành là các vị quản nhiệm của các đền thờ này. Đó là Đức Hồng Y Agostino Vallini, Đức Hồng Y Santos Abril y Castelló và Đức Hồng Y James Michael Harvey.

Theo Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ Vũ Tân Phúc Âm Hóa, có 20,625,000 người tham dự các sự kiện Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vatican từ khi khai mạc hôm 8 tháng 12 năm ngoái cho đến lúc đóng các Cửa Thánh tại ba đại đền thờ ở Rôma.

Trong bài giảng tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô, Đức Hồng Y Agostino Vallini nói “Cửa Thánh, vừa được đóng lại, là một dấu chỉ hữu hình của Năm Thánh Lòng Thương Xót, một năm trong đó chúng ta nhận ra ‘một lần nữa’ rằng số phận của thế giới không nằm trong tay con người, nhưng trong lòng thương xót của Thiên Chúa.”

Ngài nói thêm rằng khi suy tư về lòng thương xót của Thiên Chúa trong năm nay chúng ta đã nhận ra rằng lòng thương xót không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối hay đầu hàng, nhưng là ánh quang “mạnh mẽ, hào hùng” của tình yêu toàn năng của Chúa Cha, Đấng “chữa lành những yếu đuối của chúng ta, nâng chúng ta dạy từ chỗ vấp ngã của chúng ta và kêu gọi chúng ta làm điều thiện”.

Trong lễ nghi đóng Cửa Thánh tại Đền Thờ Đức Bà Cả, Đức Hồng Y Abril y Castello nói rằng dù Cửa Thánh đã được đóng lại, “cánh cửa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn luôn rộng mở” và ngài khích lệ các tín hữu phải mạnh mẽ trong sự xác tín này và hãy trở thành các chứng nhân đáng tin cậy của lòng thương xót trên thế giới.

Trong bài giảng của ngài tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đức Hồng Y Harvey cũng nói rằng khi chúng ta long trọng đóng Cửa Thánh này “cùng một lúc, chúng ta hãy mở một cánh cửa bên trong tâm hồn mình cho một giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình của chúng ta hướng về đức tin, hy vọng và lòng bác ái”.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13 tháng 11, đề cập đến việc đóng cửa Năm Thánh, Đức Thánh Cha nói:

”Ngày hôm nay, tại các nhà thờ chính tòa và đền thánh trên toàn thế giới, có nghi thức đóng Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy cầu xin ơn đừng nhắm mắt trước Thiên Chúa, Đấng đang nhìn chúng ta, và trước tha nhân đang gọi hỏi chúng ta. Chúng ta hãy mở mắt nhìn Thiên Chúa, thanh tẩy cái nhìn của tâm hồn khỏi những hình ảnh lừa đảo và sợ hãi, khỏi thần quyền lực và trừng phạt, những phóng dội kiêu căng và sợ hãi của con người. Với lòng tín thác chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa Thương Xót, với xác tín rằng ‘đức mến sẽ không bao giờ chấm dứt’ (1 Cr 13,8). Chúng ta hãy canh tân niềm hy vọng cuộc sống chân thực mà chúng ta được kêu gọi tiến đến, cuộc sống nãy sẽ không qua đi và chúng ta đang chờ cuộc sống ấy trong sự hiệp thông với Chúa và với tha nhân, trong niềm vui mãi mãi, vô tận. Và chúng ta hãy mở mắt nhìn tha nhân, nhất là người anh em bị lãng quên và loại bỏ. Chính tại đó kính phóng đại của Giáo Hội nhắm tới. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự quay lăng kính ấy về chúng ta. Xin Chúa cất những cạm bẫy làm cho chúng ta chia trí, khỏi những lợi lộc và đặc ân, khỏi những quyến luyến quyền hành và vinh dự, khỏi sự quyến rũ của tinh thần thế gian. Giáo Hội là Mẹ chúng ta đang đặc biệt nhìn đến thành phần của nhân loại đang đau khổ và khóc lóc, vì biết rằng những người ấy thuộc về Giáo Hội theo luật của Tin Mừng”