Cuộc họp của các Giám Mục Mỹ tại Baltimore khai diễn hôm 14/11/2016


Trong bài phát biểu đầu tiên của ngài trước các giám mục Hoa Kỳ, Tân Sứ Thần Tòa Thánh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Giáo Hội tiếp cận với cộng đồng giới trẻ.

Nhắc lại rằng là chủ đề sắp tới của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới là “tuổi trẻ, niềm tin, và việc phân định ơn gọi”, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre nói với các giám mục Mỹ đang họp tại Baltimore rằng “một ngôn ngữ mới, một phương pháp mới, và một lòng nhiệt thành truyền giáo mới là cần thiết để mỗi người trẻ có thể trải nghiệm một cách cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa.”

“Phương pháp loan báo Tin Mừng của chúng ta cần phải được xem xét lại một cách sâu sắc để xem liệu các phương ấy có hiệu quả hay không trong việc thông truyền cho giới trẻ những kinh nghiệm Kitô đích thực - với sự gần gũi, giản dị, ấm áp và minh bạch”

Đức Tổng Giám Mục nhận xét rằng

“Nhiều người trẻ không bị dị ứng với các chân lý đức tin hay với Giáo Hội, nhưng đơn giản là họ chẳng biết gì, hoặc biết rất ít về đức tin.”

Để kết luận, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi một sự đồng hành mục vụ với những người trẻ tuổi trong đó lắng nghe đóng một vai trò lớn. Ngài nói:

“Chúng ta được khuyến khích, như Đức Thánh Cha liên tục nhắc chúng ta, hãy là một Giáo Hội đi ra, một Giáo Hội truyền giáo thực sự, chiếu sáng huy hoàng như một ngôi sao sáng hướng dẫn những người trẻ trong cuộc hành trình của họ để họ có thể gặp được ánh sáng thật. Giáo Hội phải là một tiếng nói mạnh mẽ trong thế giới này, đặc biệt là đối với giới trẻ, và phải vang vọng những lời của Người Cha Nhân Hậu nói với người con cả, “Con luôn ở cùng Cha và mọi sự thuộc về Cha cũng là của con.”

Source: Catholic World News - Help young people encounter Christ, new nuncio urges US bishops