Chủ tịch Ủy ban Giám Mục Hoa Kỳ về di dân bảo đảm với Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump về lời cầu nguyện; và bảo đảm với những người nhập cư và tị nạn tình đoàn kết của ngài.

“Tôi muốn đưa ra một lời đặc biệt với các di dân và các gia đình tị nạn đang sống trên đất Mỹ là các bạn hãy yên tâm, chúng tôi luôn đoàn kết và tiếp tục đồng hành với các bạn là những người đang nỗ lực làm việc để có một cuộc sống tốt hơn”.

Đức Cha Eusebio Elizondo, là Giám mục phụ tá Seattle nói. “Chúng tôi cầu nguyện để chính quyền mới khi khởi sự vai trò lãnh đạo đất nước chúng ta, nhận ra sự đóng góp to lớn của người di dân và tị nạn đối với sự thịnh vượng chung và hạnh phúc của dân tộc chúng ta.”

Ngài nói thêm, “Chúng tôi sẽ làm việc để thúc đẩy các chính sách nhân đạo trong đó bảo vệ nhân phẩm vốn có của người di dân và tị nạn”, giữ cho các gia đình được xum họp với nhau, trong khi đề cao và tôn trọng luật pháp của quốc gia này.

Phục vụ và chào đón những người phải chạy trốn bạo lực và xung đột ở các khu vực khác nhau trên thế giới là một phần của bản sắc người Công Giáo chúng tôi. Giáo Hội sẽ tiếp tục truyền thống bảo vệ cuộc sống này.”

Ngài kết luận:

Chúng tôi cầu nguyện cho Tổng thống vừa đắc cử Trump và tất cả các nhà lãnh đạo trong đời sống công cộng, để họ có thể gánh vác trách nhiệm được ủy thác cho họ với ân sủng và lòng can đảm. Và xin cho tất cả chúng ta là người Công Giáo và là người Mỹ hãy tiếp tục đoàn kết với những người khác đang trong lúc túng ngặt; hãy tiếp tục là một dân tộc hiếu khách đối xử với người khác như chúng ta muốn được người ta đối xử với mình như thế.

Trong phiên họp đầu tiên hôm 14 tháng 11, các giám mục Hoa Kỳ, đang nhóm tại Baltimore, đã bày tỏ sự ủng hộ của các ngài đối với tuyên bố của Đức Cha Elizondo.

Source: Catholic World News - Prelate calls on Trump administration to ‘recognize the contributions of refugees and immigrants’