Một giám mục Phi Luật Tân đã khuyên những người đồng hương của ngài đang sống bất hợp pháp ở Mỹ nên trở về cố hương, trước khi Tổng thống Donald Trump có những hành động chống lại họ.

Đức Cha Ruperto Santos của giáo phận Balanga nói:

“Để bảo vệ bản thân và đừng đặt tương lai mình trong vòng nguy hiểm, chúng tôi khuyên anh chị em về thôi trước khi bị gán tội không có giấy tờ tùy thân, rồi tù tội và cuối cùng bị trục xuất”

Bộ trưởng lao động của Phi Luật Tân, là ông Silvestre Bello, cũng đã đưa ra một lời khuyên tương tự.

Đức Cha Santos nói Giáo Hội Công Giáo sẽ tham gia cùng chính phủ Phi Luật Tân trong việc cung cấp các trợ giúp cần thiết cho những ai trở về quê hương của mình.

Ngài nhấn mạnh rằng: “Đây là thời điểm họ cần chúng ta”.

Ước tính có đến 270,000 người Phi Luật Tân đang sống ở Mỹ mà không có giấy tờ hợp pháp.

Source: Catholic World News Come home, bishop urges undocumented Filipinos living in US-