Trước khi từ nhiệm vào tháng Giêng năm 2015, dân biểu Frank R. Wolf đã đệ đạt lên Quốc Hội Hoa Kỳ một dự luật nhằm tăng cường tự do tôn giáo trên thế giới. Ông Frank R. Wolf đã là dân biểu đại diện cho tiểu bang Virginia từ năm 1981 đến 2015. Ông đã bôn ba đến nhiều nơi trên thế giới và tận mắt chứng kiến các hành vi đàn áp tôn giáo của các bọn cầm quyền tại Sudan và Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. Theo dân biểu Frank, bên cạnh danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt, Hoa Kỳ cần phải thẳng thừng điểm mặt cả các cá nhân “cần quan tâm đặc biệt”.

Trước kỳ nghỉ lễ, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Tự do Tôn giáo do dân biểu Frank R. Wolf đề nghị nhằm tăng cường Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế được ban bố vào năm 1998.

Dân biểu Chris Smith, người bảo trợ của cho dự luật này nói:

“Bên cạnh danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt [Countries of Particular Concern, gọi tắt là CPC], luật mới đề nghị thành lập thêm ‘Danh sách các cá nhân có hành vi vi phạm trắng trợn quyền tự do tôn giáo’ và ‘Danh sách các tù nhân tôn giáo’ bao gồm những người đang bị giam giữ, bỏ tù, tra tấn và bị bỏ buộc từ bỏ đức tin của mình.”

Dự luật hiện đang chờ chữ ký của Tổng thống Barack Obama.

Source: Catholic World News - Congress strengthens international religious freedom law