Một trong những sắc lệnh đầu tiên được tổng thống Donald Trump ban hành là sắc lệnh cấm sử dụng quỹ liên bang để thúc đẩy việc phá thai ở nước ngoài.

Sắc lệnh này thiết định lại chính sách “Mexico City” đã được đưa ra lần đầu tiên bởi Tổng thống Reagan, nhằm ngăn chặn việc lấy tiền thuế dân để tài trợ cho các tổ chức phá thai. Chính sách này đã bị hủy bỏ bởi Tổng thống Clinton, rồi lại được phục hồi bởi Tổng thống Bush. Theo gương Clinton, Obama lại một lần nữa hủy bỏ chính sách này khi lên nắm quyền và tích cực vung tiền cho các tổ chức phò phá thai.

Trong hai Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình, các nghị phụ ở Phi Châu than thở rằng nhiều cơ quan cấp viện Hoa Kỳ và phương Tây bắt buộc chính phủ các nước nhận viện trợ tại Phi Châu phải thi hành một chế độ triệt sản và phá thai rất tàn bạo như một điều kiện để được cấp viện.

Hành động của tổng thống Trump đáp ứng một lời hứa với những người phò sinh trong chiến dịch tranh cử.

Giới phò sinh tại Hoa Kỳ hy vọng trong nay mai tân tổng thống cũng sẽ thực hiện một cam kết khác là cắt đứt mọi tài trợ liên bang cho tổ chức Planned Parenthood.