Các Giám Mục của Giáo Hội Chính Thống Giáo nghi lễ Syriac đang cân nhắc việc triệu tập một phiên họp ngoại thường của Thánh Công Đồng nhằm giải quyết những mâu thuẫn nội bộ gây ra sau những cáo buộc cho rằng Đức Thượng Phụ Ignatius Ephem II đã “phản bội đức tin”.

Căng thẳng đã nổ ra bên trong Giáo Hội Chính thống nghi lễ Syriac sau khi Thượng Phụ Ignatius Ephem II kính cẩn giơ cao một bản sao của kinh Qu'ran, trong một cử chỉ tôn kính, tại một cuộc họp liên tôn ở Beirut vào đầu tháng Hai vừa qua.

Ngày 8 tháng Hai, sáu vị Tổng Giám Mục của Giáo Hội Chính thống nghi lễ Syriac đã lên án cử chỉ này là một “sự phản bội đức tin”, và tuyên bố rằng Đức Thượng Phụ đã đánh mất danh hiệu của mình như một người bảo vệ đức tin chính thống.

Những lời chỉ trích công khai của sáu vị Tổng Giám Mục này đã bị 30 tổng giám mục khác chế riễu là “nổi loạn chống lại Giáo Hội.”

Mặc dù sáu vị tổng giám mục bất đồng chính kiến sau đó đã gửi một lá thư xin lỗi, đa số các giám mục đòi phải triệu tập Thánh Công Đồng nhằm giải quyết những mâu thuẫn nội bộ và có những biện pháp thích hợp.